Vissza

Adatvédelmi nyilatkozat

Tisztelt Vásárlóink!

Köszönjük, hogy felkeresték weboldalunkat és megtisztelnek minket bizalmukkal és online vásárlásaikkal. A weboldalunkon keresztül elérhető webáruházakban történő online vásárláshoz elengedhetetlen, hogy az Önök által elvégzett regisztráció során, valamint a hírlevélre való feliratkozással az alábbiakban felsorolt személyes adataikat – a hatályos jogszabályi előírások rendelkezéseit mindvégig szem előtt tartva – az Önök önkéntes hozzájárulása alapján megismerhessük és azokat kezeljük.

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakat társaságunk a Web Management Kft., mint Adatkezelő magára nézve kötelezőnek tekinti.

Az Önök (Vásárlók) általunk megismerésre kerülő személyes adatainak köre a következő:

  1. A Vásárló (hatósági igazolványban feltüntetett,) viselt neve:
  2. A Vásárló pontos (a kiszállításhoz is szükséges) postai címe (lakcíme):
  3. A Vásárló elektronikus elérhetősége, e-mail címe:
  4. A Vásárló mobil, ill. választása szerint és/vagy vezetékes telefonszáma:


Ezen fentiekben felsorolt személyes adataikat csak és kizárólagosan az Önök által a webáruházakon keresztül vásárolt termékek számlázásához, házhozszállításához, ill. az Önökkel – pl. hírlevél útján – való kapcsolattartáshoz és esetleges piackutatáshoz szükséges mértékben és ideig használjuk fel.

Az Önöktől fentiekben kért és kapott adatokat bizalmasan kezeljük és azokat az Önök előzetes hozzájárulása nélkül harmadik személyeknek nem adjuk ki, továbbá az Önök adatainak biztonsága érdekében minden olyan intézkedést megteszünk, amelyek ahhoz szükségesek, hogy azok illetéktelen személyek kezébe ne kerülhessenek. Ezen kötelezettségvállalásunkat társaságunk természetesen azon munkatársai (beleértve a kiszállítással megbízott személyeket is) részére is kötelezővé teszi, akik az Önök adatainak bármilyen formában történő megismerésében, kezelésében részt vesznek.

Társaságunk ezért az Önök adatainak, megismerése, kezelése, helyesbítése, törlése vagy az ezen adatokról Önöknek, vagy a különböző hatóságoknak adott tájékoztatás során különösen szem előtt tartja az alábbi jogszabályok rendelkezéseit:

  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseirőlTisztelt Vásárlóink!


A fentiekben nevezett jogszabályok rendelkezéseinek eleget téve tájékoztatjuk Önöket, hogy jelen Adatvédelmi Nyilatkozat elfogadásával Önök önkéntesen hozzájárulnak ahhoz, hogy a fentiekben felsorolt adataikat megismerhessük és azokat folyamatosan kezelhessük. Ezen adatkezelésünk során Önök bármikor jogosultak tájékoztatást kérni társaságunktól, mint adatkezelőtől a megadott személyes adataik kezeléséről, ugyancsak bármikor jogosultak ezen adatok helyesbítésére is, továbbá ezen adatok törlését vagy zárolását is bármikor kérhetik.

Amennyiben társaságunktól a megadott személyes adataival kapcsolatos bármilyen jellegű tájékoztatást kér, annak igyekszünk a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb az erre vonatkozó a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján 30 napon belül írásban eleget tenni.

Amennyiben társaságunk az Önök által kért tájékoztatásnak a 2011. évi CXII. törvényben meghatározott esetekben nem tesz eleget, ill. azt megtagadja, abban az esetben közöljük Önökkel, hogy a felvilágosítás megtagadása az említett jogszabály mely rendelkezésén alapul. Ezen esetekben Önöket megilleti a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetősége.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a fentiekben megadott adataikat addig tartjuk nyilván, ill. addig kezeljük, amíg azok az Önök által leadott megrendelésekhez, és az azt követően végzett kiszállításokhoz, mint az általunk végzett szolgáltatások nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek, ill. amíg ezen adatok törlését Önök nem kérik, vagy a regisztráción keresztül aktivált vásárlói fiókjukat Önök saját elhatározásuk alapján nem szüntetik meg.
Önöknek, mint vásárlóknak a fentiekben felsorolt személyes adataival összefüggő jogain felül bármikor jogában áll az is, hogy a társaságunk által – a külön előzetes hozzájárulásuk alapján – részére küldött reklám anyagot, piackutatást tartalmazó hírlevelünket letiltsa, arról leiratkozzon, annak további küldését a továbbiakban ne igényelje.

A Vásárló ugyancsak bármikor megtilthatja a közvetlen azonosítására nem alkalmas kisméretű adatfájloknak un. „cookie-k” –nak, vagy „sütik”-nek a számítógépén történő alkalmazását. Ezen internetes cookie-k feladata az, hogy a Vásárló
számítógépének böngészőjéről az első weboldalunkra történő látogatás alkalmával elmentse az internetes beállításokat, abból a célból, hogy amikor a Vásárló ugyanarra a honlapra ugyanarról a számítógépről ismételten visszatér, akkor felismerje, hogy már nem először jár az adott weblapon és ennek megfelelően a Vásárló korábbi beállításainak megfelelő beállításokat „honlapformát” tud ismételten betölteni.

Ezen cookie-k alkalmazásával láthatjuk pl: azt, hogy a Vásárlóink mely termékek iránt érdeklődnek leginkább, melyek a legnépszerűbbek, ill. részünkre egyéb statisztikai célok, számítások elvégzését segítik elő. Természetesen ezek cookie-k nem alkalmasak a Vásárló semmilyen módon történő azonosítására, tehát ezek segítségével sem a Vásárló személye, címe stb. nem azonosítható be.

Amennyiben azonban Ön mindezek ellenére mégis úgy dönt, hogy nem kívánja engedélyezni ezen cookie-k alkalmazását számítógépén, a böngésző program használatának beállításával szintén bármikor letilthatja ezen cookie-k alkalmazását, futtatását.

A cookie-k használatának korlátozása vagy éppen letiltása természetesen azzal a következménnyel járhat, hogy a webáruházunkban elhelyezett és általunk megjelenítésre került minden tartalom, ill. funkció nem, vagy nem teljes mértékben fog működni.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy webáruházunk weboldalára történő látogatásuk alkalmával a számítógépük internet címe (IP címe) szintén kizárólag statisztikai célból rögzítésre, naplózásra kerül. Ezen rögzítés azonban semmilyen módon nincs kapcsolatban az Önök fentiekben megadott személyes adataival, így természetesen ezen keresztül az Önök (Vásárlók) személye szintén nem válik semmilyen módon, vagy formában beazonosíthatóvá.


Tisztelt Vásárlóink!

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakat Önöknek kifejezetten el kell fogadniuk a Vásárlást megelőző regisztráció során, valamint önkéntesen és kifejezetten hozzá kell járulniuk a fentiekben felsorolt, a valóságnak megfelelő személyes adataik számunkra történő megadásához és azok kezeléséhez, továbbá ahhoz, hogy amennyiben ezekben az adatokban változás történik, azokról haladéktalanul értesítik társaságunkat.

Végezetül engedjék meg, hogy weboldalunkon keresztül elérhető webáruházakban eredményes és jó vásárlást, valamint kellemes időtöltést kívánjunk Önöknek! Reméljük, hogy szolgáltatásainkkal és termékeinkkel minden tekintetben elégedett lesznek és kapcsolatunk fennállása alatt mindvégig elégedett Ügyfeleink között tudhatjuk Önöket.


ABCfutár.hu

 

Vissza
+36-20-276-2684
info@abcfutar.hu
3300 Eger, Knézich Károly út 28.
Minden jog fenntartva © 2015-2021